Как да гледате серията Monogatari? Ръководство за лесно гледане

Съставих лесна за разбиране поръчка за часовници за серията Monogatari. Добавят се и хронологичният ред и ред, препоръчани от автора.