I ★ Chu: Аниме PV и Visual разкрити за издание през зимата 2021

I ★ Chu: По средата на телевизионния аниме Idol ще премие през зимата на 2021 г. с нов визуален и PV изход сега.