Guilty Gear -Strive- Game разкрива 6 април Дата на издаване

В последното излъчване на Guilty Gear ArcSystemWorks разкрива датата на пускане и в играта Guilty Gear -Strive- е представен нов герой.